Περιγράφει όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν στην ανάπτυξη και την εφαρμογή στρατηγικών για τη διαχείριση των δαπανών της επιχείρησης με τρόπο που θα συνεισφέρει στους επιχειρησιακούς στόχους και θα μεγιστοποιεί τη προστιθέμενη αξία ή/και θα ελαχιστοποιεί το συνολικό κόστος απόκτησης. Οι Προμήθειες είναι περισσότερο περιεκτικός όρος σε σχέση με τις Αγορές που εστιάζουν στη τακτική απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών και στην υλοποίηση πλάνων παρά στη δημιουργία στρατηγικών.

Οι Προμήθειες μπορεί να είναι ένα τμήμα, ένας ρόλος ή/και μία διαδικασίας. Ως διαδικασία, οι προμήθειες ξεκινούν με την επισκόπηση του συνόλου των δαπανών και την ανάλυση των ευκαιριών. Αφού καθοριστούν οι κατηγορίες, η διαδικασία προμηθειών αναγνωρίζει και εμπλέκει του πιθανούς συμμετέχοντες, καθορίζει τις επιχειρησιακές ανάγκες και προετοιμάζει ένα σενάριο. Αφού επιθεωρηθεί η αγορά, η ανάλυση των επιχειρησιακών αναγκών και των χαρακτηριστικών της αγοράς, διασφαλίζει τη ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών. Οι στρατηγικές αυτές μπορεί να αφορούν την εσωτερική παραγωγή, την εξωτερική ανάθεση, τις ανταγωνιστικές προσφορές, τις απευθείας διαπραγματεύσεις, και πολλά άλλα θέματα. Εφόσον αναπτυχθεί η στρατηγική, η υλοποίηση αφορά στην έκδοση αιτήσεων για πληροφορίες και προσφορές και σε διαπραγματεύσεις. Αφού αναλυθούν οι προσφορές, επιλέγεται η ιδανική λύση και προετοιμάζεται η σχετική συμφωνία.

Οι Προμήθειες διαφέρουν από τις Αγορές στο γεγονός πως η διαδικασίες προμηθειών αντιμετωπίζουν κάθε προ-συμβατική και μετά-συμβατική διαδικασία. Η διαχείριση προμηθευτών, η αξιολόγηση και η ανάπτυξη τους είναι βασικές δραστηριότητες που προσθέτουν αξία.


Δείτε επίσης

Prev Next

Cirtuo 
Strategic Software

actum.gr Cirtuo Video

Ολοκληρωμένο λογισμικό Στρατηγικής Προμηθειών

.
Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με MEL

actumgr_news_202311_mel.jpg

Η ΜΕΛ είναι η μεγαλύτερη εταιρία ανακύκλωσης χάρτου και παραγωγής χαρτονιού στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΖΕΝΙΘ

actumgr_news_202303_zenith.jpg

Η ΖeniΘ είναι ο πρώτος πανελλαδικό, ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας στη χώρα, με φυσικό αέριο και ρεύμα.  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ARI FOODS

actumgr_news_202302_arifoods.jpg

Η ARI Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων antipasti στην Ευρώπη.  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΟΜΙΛΟ EUROMEDICA

actumgr_news_202211_euromedica.jpg

Ο Όμιλος Euromedica διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

actumgr_news_202208_ecg.jpg

Η ΕΕΕΠ ασφαλίζει, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό   Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ

actumgr_news_202208_kritikos.jpg

Με περισσότερα από 400 καταστήματα, η ΚΡΗΤΙΚΟΣ δημιουργεί περιβάλλον φροντίδας για όλους.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

actumgr_news_202208_iktinos.jpg

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του μαρμάρου.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

actum.gr news 202010 papadopoulou

Μια σταθερά της ελληνικής βιομηχανίας από το 1922, ηγέτιδα στο χώρο των μπισκότων.

Διαβάστε Περισσότερα