Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών

Πλατφόρμα SaaS – Εργαλεία Ηλεκτρονικών Προμηθειών & Διαχείρισης Προμηθευτών (SRM)

Για να επιτύχετε συμφωνίες υψηλής αποτελεσματικότητας που οδηγούν σε μακροπρόθεσμα οφέλη, χρειαζόσαστε το κατάλληλο περιβάλλον προμηθειών. Ένα περιβάλλον που φιλοξενεί το σύνολο των προμηθευτών σας και είναι σχεδιασμένο πάνω σε βαθειά γνώση των προμηθειών με εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας.

Αυτό το περιβάλλον είναι η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών της itbid. Ένα πλήρες εργαλείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση της αλυσίδας των προμηθειών σας - από τη διαπίστωση μίας ανάγκης και την αρχική έρευνα έως την ανάθεση, τη παρακολούθηση της υλοποίησης και την αξιολόγηση των προμηθευτών.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών παραδίδεται με τη μορφή SaaS (Software as a Service) και οι πελάτες πληρώνουν σε περιοδική βάση. Για τη χρήση της εφαρμογής δεν απαιτείται εξοπλισμός και εγκατάσταση λογισμικού από τον πελάτη. Επιπρόσθετα, η λύση παραδίδεται ως μέρος ενός πακέτου υπηρεσιών όπως η υποστήριξη, η φιλοξενία, η εκπαίδευση και η συμβουλευτική που παρέχουν ακόμη περισσότερα οφέλη στην επιχείρηση. Η μορφή SaaS προσφέρει στους πελάτες τα παρακάτω κρίσιμα πλεονεκτήματα:

 • Χαμηλό αρχικό κόστος: Δεν υπάρχει ανάγκη πληρωμής εφάπαξ αδειών χρήσης. Αντιθέτως, οι πληρωμές γίνονται σε μηνιαία βάση.
 • Άμεση υλοποίηση: Η προσαρμογή της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών στην εταιρική σας ταυτότητα και η εισαγωγή των απαραίτητων δεδομένων γίνονται άμεσα.
 • Ταχείες ενημερώσεις: Η εφαρμογή φιλοξενείται στους servers της itbid, συνεπώς οι ενημερώσεις εφαρμόζονται άμεσα διασφαλίζοντας πως οι πελάτες χρησιμοποιούν πάντοτε τη τελευταία ενημερωμένη έκδοση.
 • Υποστήριξη: Η Actum παρέχει γρήγορους χρόνους απόκρισης, παρακολούθηση αιτημάτων και έγκαιρη διευθέτηση.
 • Υποδομή: Η υπηρεσία παρέχεται με τη χρήση κορυφαίας απόδοσης δικτύων, εξοπλισμού και ασφάλειας. Οι εγκαταστάσεις αυτές αναβαθμίζονται, βελτιώνονται και πιστοποιούνται διαρκώς.

 

 

Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών

 


Διαπραγματεύσεις (Negotiations)

Η ενότητα διαπραγματεύσεων της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών είναι ένα ασφαλές online εργαλείο το οποίο είναι ταχύτατο, με διάφανη λειτουργία και ισότιμο τρόπο συλλογής προσφορών και διεξαγωγής διαπραγματεύσεων.

Κλασσικά Διαπραγματευτικά Εργαλεία

Η αναγνώριση, η αξιολόγηση και η επιλογή νέων προμηθευτών μπορεί να είναι μία επίπονη, χρονοβόρα προσπάθεια. Με την υπηρεσία RFx της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών γίνεται εύκολη αναζήτηση, η αξιολόγηση και η επιλογή προμηθευτών (υφιστάμενων και υποψήφιων) για να βρείτε τους καλύτερους συνεργάτες που θα οδηγήσουν μπροστά την επιχείρησή σας. 

( κάντε κλικ για λεπτομέρειες)
Αίτηση για Προσφορές (Request For Quotes ή RFQ)
  Το ιδανικό εργαλείο για να λάβετε υπόψη και άλλα κριτήρια πέραν της τιμής.

  Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών ITbid

  Η Αίτηση για Προσφορές (Request For Quotes ή RFQ) μοιάζει πάρα πολύ ό,τι συμβαίνει στις πρόσωπο-με-πρόσωπο διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές. Διαφορετικές εκδόσεις του προϊόντος και πρόσθετα κριτήρια μπορούν να δημιουργηθούν ως υποχρεωτικά πεδία για τους προμηθευτές, διασφαλίζοντας ενιαία μορφή λήψης των προσφορών και διευκολύνοντας την αντικειμενική λήψη αποφάσεων. Κατά την Αίτηση για Προσφορά (RFQ), οι προμηθευτές κάνουν τις προσφορές τους χωρίς να γνωρίζουν τις προσφέρουν οι υπόλοιποι. Η πλατφόρμα παρέχει επίσης και κατάταξη της καταλληλότητας των προσφορών που κατατέθηκαν, κάνοντας τους υπολογισμούς σύμφωνα τόσο με τη τιμή όσο και με τη σπουδαιότητα των άλλων κριτηρίων. Έτσι, η Αίτηση για Προσφορές της ITbid επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ όλων των κατατεθειμένων προσφορών και την επιτάχυνση σύνθετων διαπραγματεύσεων.

  • Μπορούν να δημιουργηθούν και να ζητηθούν από τους προμηθευτές διαφορετικές εκδόσεις ενός προϊόντος.
  • Ο αγοραστής μπορεί να προσθέσει διαφορετικά κριτήρια τιμής για την αξιολόγηση των προσφορών.
  • Ο αγοραστής μπορεί να αντιπροσφέρει προς τους προμηθευτές, ψάχνοντας για τον ιδανικό συνδυασμό χαρακτηριστικών.

  Η πλατφόρμα ITbid παρέχει επίσης Δημοπρασία Σφραγισμένων Προσφορών, ένα είδος Αίτησης για Προσφορές όπου ο πελάτης δεν βλέπει τις προσφορές που υποβάλλονται έως ότου λήξει η προθεσμία υποβολής. Δείτε εδώ video επίδειξη μίας Αίτησης για Προσφορές της πλατφόρμας ITbid με χρήση Πολλαπλών Κριτηρίων.

Αίτηση για Προτάσεις (Request For Proposals ή RFP)
  Είναι παρόμοια με την Αίτηση για Προσφορές (RFQ), αλλά δέχεται λιγότερες συνθήκες. Για παράδειγμα, η τιμή δεν είναι υποχρεωτικό κριτήριο.

  Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών ITbid

  Η Αίτηση για Προτάσεις (Request For Proposals ή RFP) σχεδιάστηκε ως ένα συνεργατικό περιβάλλον με τους προμηθευτές για την άντληση περισσότερων πληροφοριών και των καθορισμό των αναγκών μας με στόχο τη βελτίωση των τελικών προδιαγραφών. Η Αίτηση για Προτάσεις είναι ιδανική ώστε οι προμηθευτές να παρουσιάσουν βελτιώσεις ή εναλλακτικές και συνήθως χρησιμοποιείται ως αρχικό στάδιο μιας επερχόμενης διαπραγμάτευσης μέσω Αίτησης για Προσφορές ή κάποιας μορφής Δημοπρασίας:

  • Η Αίτηση για Προτάσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άντληση πληροφοριών σχετικά με τους προμηθευτές αλλά και για την αξιολόγησή τους.
  • Μπορούν να δημιουργηθούν προτάσεις για διαφορετικές εκδόσεις του προϊόντος ή της υπηρεσίας.
  • Ο αγοραστής μπορεί να προσθέσει απεριόριστο αριθμό κριτηρίων αξιολόγησης διαφόρων τύπων.
  • Ο αγοραστής μπορεί να προσθέσει σχόλια και να κάνει αντιπροτάσεις στους προμηθευτές.

   

Διαπραγματεύσεις βάσει Καταλόγου (e-Tender MRO)

  Πλατφόρμα Ηλεκτρονικών Προμηθειών ITbid

  Οι Διαπραγματεύσεις βάσει Καταλόγου (e-Tender MRO) βασίζονται σε ένα κατάλογο προϊόντων και εστιάζουν σε προϊόντα καλά ορισμένα, εύκολα εντοπίσιμα για τους διαφορετικούς προμηθευτές. Συνήθως χρησιμοποιείται για την απόκτηση κοινών ειδών. Η Διαπραγμάτευση βάσει Καταλόγου είναι επίσης κατάλληλη για τη λήψη προσφορών για δεκάδες ή εκατοντάδες ειδών από τους προμηθευτές:

  • Οι προμηθευτές μπορούν να προσφέρουν τιμές σε όλα ή μερικά από τα είδη της λίστας.
  • Η πλατφόρμα προτείνει την ιδανική αγορά λαμβάνοντας υπόψη τις επιμέρους τιμές.
  • Όλες οι τρέχουσες και όλες οι παλαιότερες τιμές καθώς και οι προσφορές που απορρίφθηκαν, αποθηκεύονται.

   

Αντίστροφες Δημοπρασίες

Για την επιτυχημένη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων με τους προμηθευτές, πρέπει να διασφαλίσετε πως συγκρίνετε όμοια μεγέθη, διαχειριζόσαστε ταυτόχρονα πολλές συνομιλίες, και πως παρέχετε σε όλους τους προμηθευτές τις ίδιες πληροφορίες. Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο διαχείρισης των περισσότερο περίπλοκων και προκλητικών διαπραγματεύσεων με ένα δυναμικό, σε πραγματικό χρόνο, τρόπο.

Η πλατφόρμα παρέχει 5 διαφορετικούς τύπους μειοδοτικής δημοπρασίας:
 • Δημοπρασία Ορατής Τιμής
 • Δημοπρασία Ορατής Κατάταξης
 • Δημοπρασία Πολλαπλών Προϊόντων
 • Δημοπρασία Πολλαπλών Κριτηρίων - Σταθμισμένη
 • Ολλανδική Δημοπρασία - Dutch Auction

Στις δημοπρασίες ορατής τιμής, ο προμηθευτής βλέπει συνεχώς ποια είναι η καλύτερη τιμή/προσφορά, ενώ στις δημοπρασίες κατάταξης ο προμηθευτής γνωρίζει μόνο τη κατάταξη της δικής του προσφοράς.
Οι Μειοδοτικές Δημοπρασίες περιλαμβάνουν επίσης τα εξής χαρακτηριστικά:

 • Βαθμολόγηση (bonus-malus) για κάθε προμηθευτή.
 • Αυτόματες παρατάσεις, για την υπερνίκηση άλλων προσφορών λίγο πριν τη λήξη της δημοπρασίας.
 • Χρήση Πολλαπλών νομισμάτων, για προμηθευτές που προέρχονται από διαφορετικές οικονομικές ζώνες.

 

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
 • Πολυγλωσσικό περιβάλλον για ταυτόχρονη συμμετοχή εγχώριων και αλλοδαπών προμηθευτών
 • Φιλικό περιβάλλον χρήσης με ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης
 • Δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης πολλαπλών (νομισματικών, αριθμητικών, και άλλων) κριτηρίων
 • Πολλαπλά επίπεδα εξουσιοδοτήσεων, διαχείρισης και ελέγχου
 • Βέλτιστη αξιολόγηση προσφορών με κριτήρια αξιολόγησης προμηθευτών
 • Ταχύτατη διαδικασία έγκρισης & ανάθεσης
 • Δημιουργία υποκαταστημάτων / θυγατρικών
 • Εφαρμογή μίας έως πολλαπλών υπογραφών ανά στάδιο
 • Εύκολη χρήση με φορητές συσκευές
 • Εξελιγμένο API για σύνδεση με οποιοδήποτε ERP
 • Άμεση εξαγωγή αναφορών σε Word και Excel
Κύρια Πλεονεκτήματα
 • Απαράμιλλη διαφάνεια
 • Απόλυτη ιχνηλασιμότητα
 • Ταχύτερη ολοκλήρωση διαδικασιών
 • Μεγαλύτερος έλεγχος δαπανών
 • Αποκέντρωση ενεργειών με ταυτόχρονη βελτίωση κεντρικού ελέγχου
 • Ισότιμη αντιμετώπιση προμηθευτών

Διαχείριση Προμηθευτών (Supplier Relationship Management)

Παρόλο που η στρατηγική διαχείριση προμηθειών παραδοσιακά έφθανε έως το σημείο των διαπραγματεύσεων, σήμερα επωμίζεται τη δημιουργία μεγαλύτερης αξίας από τις επαγγελματικές σχέσεις καθώς υπάρχουν τεράστια εμπορικά και εταιρικά πλεονεκτήματα στην υιοθέτηση συνεργατικής προσέγγισης με τους βασικούς στρατηγικούς προμηθευτές. Ωστόσο χωρίς μεθοδολογία στενής παρακολούθησης των προμηθευτών, οι ενέργειές τους έναντι των υποχρεώσεών τους και των βασικών μέτρων απόδοσης (KPIs) παρακολουθούνται με χαλαρότητα. Αυτό που χρειάζονται οι επιχειρήσεις είναι μία δομή που να παρέχει καθοδήγηση στην αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με προμηθευτές με σκοπό την αύξηση των επιδόσεων, την αντιμετώπιση του κινδύνου και τη διασφάλιση της απόδοσης.

Ωστόσο, η δημιουργία ενός συστήματος που θα διατηρήσει και θα αναπτύξει κρίσιμες σχέσεις προμηθευτών δεν είναι απλή υπόθεση. Αυτό που συνήθως συμβαίνει είναι μία άτακτη συλλογή ασύνδετων πρωτοβουλιών, που εξαρτώνται υπερβολικά από μεμονωμένα στελέχη. Με την ενότητα SRM της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών, αυτοματοποιείται η διαχείριση των προμηθευτών από τον εντοπισμό τους και τη συλλογή πληροφοριών έως την εγγραφή, την πιστοποίηση, την επιλογή, τη διαρκή αξιολόγηση και τη διαχείριση του κινδύνου και της απόδοσης τους.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
 • Συγκέντρωση πληροφοριών σε ένα και μοναδικό σημείο
 • Εύκολο περιβάλλον διαχείρισης
 • Αρχική πιστοποίηση & ένταξη στη λίστα εγκεκριμένων
 • Διαρκής αξιολόγηση βάσει παραμετροποιήσιμων κριτηρίων
 • Πιστοποίηση μεμονωμένων προϊόντων
 • Δυνατότητα τεχνικής αξιολόγησης
 • Πλήρως παραμετροποιήσιμες διαδικασίες
 • Παρακολούθηση & έλεγχος συμφωνιών
 • Αυτοματοποιημένη επικοινωνία και αυτοεξυπηρετούμενη εγγραφή
 • Αυτόματες ενημερώσεις για λήξεις ή ανανεώσεις εγγραφών
Κύρια Πλεονεκτήματα
 • Στρατηγική διαχείριση & ανάπτυξη προμηθευτών
 • Ενίσχυση σχέσεων με προμηθευτές που βελτιώνουν την απόδοσή τους
 • Εντοπισμός ευκαιριών δημιουργίας κοινής αξίας και απόδοσης μεριδίου της στους προμηθευτές
 • Ανάπτυξη μετρήσεων για διαχείριση κινδύνου
 • Συνεργατικές σχέσεις που οδηγούν σε μείωση του κινδύνου αποτυχίας και δημιουργία ανθεκτικότερων αλυσίδων εφοδιασμού
 • Τυποποίηση μεθόδου διαχείρισης προμηθευτών
 • Μείωση κόστους διαχείρισης προμηθευτών
 • Δραστικός περιορισμός επίλυσης διαφορών
 • Χωρίς κόστος για τους προμηθευτές

 

Η ενότητα SRM της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών έχει δοκιμαστεί επιτυχημένα σε κάθε κλάδο δραστηριότητας και μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως στις απαιτήσεις και τις προτεραιότητες της δικής σας επιχείρησης. 

Διαχείριση Συμβολαίων (Contract Management)

Ο στόχος της ιδανικής διαχείρισης συμβολαίων είναι η δημιουργία και η εφαρμογή ενός συμβολαίου / μίας συμφωνίας η οποία θα καλύπτει τα συμφωνηθέντα αλλά και την ευρύτερη σχέση με τον προμηθευτή ενώ δημιουργεί εμπορική αξία και μετριάζει το ρίσκο που εμπεριέχεται. Τα προβληματικά συμβόλαια/συμφωνίες και η διαχείριση του κύκλου ζωής τους οδηγούν σε υψηλό ρίσκο, μη-συμμόρφωση με τους εταιρικούς κανόνες και σοβαρή απώλεια εμπορικής ή άλλης διαπραγματευόμενης αξίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι και το μισό αξιακό όφελος μπορεί να χαθεί λόγω κακής διαχείρισης ενός συμβολαίου κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Υπό τις παρούσες νομικές και οικονομικές συνθήκες, οι επιχειρήσεις πρέπει να εστιάζουν σε τακτικές και διαδικασίες ώστε να μειώσουν το ρίσκο και να αυξήσουν την αξία που φέρουν τα συμβόλαια/συμφωνίες. Για πολλές επιχειρήσεις ωστόσο, η επίτευξη των σωστών πρακτικών σε σχέση με τις εσωτερικές τακτικές και διαδικασίες για τα συμβόλαια που καλούνται να συνάψουν, αποτελεί πραγματική πρόκληση.

Στην Actum μπορούμε να σας βοηθήσουμε να εξαλείψετε τυχόν απώλειες, να μειώσετε το χρόνο δημιουργίας και έγκρισης συμβολαίων, να αυξήσετε τη συμμόρφωση με τους εταιρικούς κανόνες και να διαπραγματευτείτε περισσότερες εκπτώσεις και επιστροφές. Με τη πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών της Actum και τη Διαχείριση Συμβολαίων αποφεύγονται οι διπλότυπες συμφωνίες, μειώνεται το ρίσκο, αυξάνεται η συμμόρφωση στους κανόνες και διασφαλίζονται τα κέρδη εμποδίζοντας τους αγοραστές της επιχείρησης να ξοδεύουν εκτός συμφωνιών. Και όταν έρθει η ώρα για την επαναδιαπραγμάτευση, η επιχείρηση θα βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση χάρη στην άμεσα διαθέσιμη προϊστορία συμφωνιών.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
 • Διαχείριση ημερολογίων, εγκρίσεων και αποφάσεων
 • Συνεργατική δημιουργία συμφωνιών
 • Διασφάλιση έγκαιρης αναθεώρησης με αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις
 • Άμεση εικόνα κατάστασης από Πίνακα Διαχείρισης
 • Δυνατότητα εμπλοκής εξωτερικών συνεργατών (πχ νομικά γραφεία)
 • Άμεση δημιουργία από ενότητα διαπραγματεύσεων
 • Ιχνηλασιμότητα αλλαγών και τροποποιήσεων με εκδόσεις και έλεγχο εγκρίσεων
 • Κοινή διαχείριση εγγράφων με προμηθευτές
 • Κεντρικό ασφαλές αποθετήριο εγγράφων
Κύρια Πλεονεκτήματα
 • Έγκαιρη παρακολούθηση υποχρεώσεων, αλλαγών, ανανεώσεων
 • Απόλυτη ιχνηλασιμότητα των βασικών παραμέτρων
 • Ισχυρή διαχείριση από τη δημιουργία έως την ανανέωση
 • Αυξημένη τήρηση συμφωνιών και μείωση έκτακτων δαπανών
 • 50% μείωση του χρόνου δημιουργίας συμβολαίων/συμφωνιών
 • Οι εμπλεκόμενοι έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό οποτεδήποτε και οπουδήποτε

Εντολές Αγορών (Requisitions)

Επιτρέπουν σε κάθε χρήστη του συστήματος να ζητήσει άδεια για αγορά ή δαπάνη. Η διαδικασία εντολών αγοράς αποτελεί ευκαιρία για εξέταση των αιτημάτων δαπάνης στη έναρξη, πριν οποιαδήποτε υποχρέωση λάβει χώρα, δημιουργώντας ένα εικονικό περιβάλλον εξέτασης της καταλληλότητας και της αναγκαιότητας αυτής της δαπάνης μέσω πλήρως παραμετροποιήσιμων εγκριτικών ροών.

Η ενότητα των Εντολών Αγοράς βασίζεται στις βέλτιστες πρακτικές και επιτρέπει σαφή προσδιορισμό των ενδιάμεσων ρόλων και των απαραίτητων αδειών. Οι εντολές αγοράς μπορεί να βασίζονται σε πρότυπα ώστε οι εξουσιοδοτήσεις ή οι υπογραφές που απαιτούνται σε κάθε περίπτωση να ορίζονται στο πρότυπο.

Τέλος, οι εγκεκριμένες εντολές μπορούν να μετασχηματιστούν σε διαπραγματεύσεις για τον ανάλογο αγοραστή/χρήστη της ενότητας των Διαπραγματεύσεων.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
 • Ξεκάθαρος ορισμός ρόλων και αδειών των εμπλεκομένων
 • Εγκριτικές ροές βάσει αξίας, κατηγορίες προϊόντων/υπηρεσιών, γεωγραφικών σημείων
 • Δυνατότητα σχεδιασμού με πρότυπες φόρμες για μείωση του απαιτούμενου χρόνου υποβολής
 • Μετασχηματισμός εγκεκριμένων εντολών σε διαπραγματευτικά γεγονότα
 • Εξελιγμένη διαχείριση εντολών πριν την οριστικοποίησή τους
Κύρια Πλεονεκτήματα
 • Παρακολούθηση αναγκών σε πραγματικό χρόνο
 • Σχεδιασμένη διαδικασία βάσει βέλτιστων πρακτικών
 • Διακριτά κανάλια δημιουργίας εντολών που μειώνουν τις περιττές ενδιάμεσες εγκρίσεις
 • Οι εμπλεκόμενοι έχουν πρόσβαση στο πλήρες ιστορικό οποτεδήποτε και οπουδήποτε

Βελτιστοποιήστε τον κύκλο προμηθειών σας με ένα αυτοματοποιημένο λογισμικό για να ελέγξετε τις δαπάνες σας, να μειώσετε τα κόστη, και να εξορθολογήσετε τις αγορές σας. Μάθετε περισσότερα για τη πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών για:

 •  Εξάλειψη των χειρωνακτικών διαδικασιών
 •  Εξάλειψη χαρτιών και φύλλων υπολογισμού
 •  Λήψη ιστορικών στοιχείων
 •  Επιβολή διαδικασιών έγκρισης
 •  Έλεγχος ανορθόδοξων δαπανών
 •  Εξοικονόμηση χρόνου & εξάλειψη λαθών

 

Διαχείριση Έργων (Project Management)

Καθώς η στρατηγική των προμηθειών σας αναπτύσσεται, μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα δύσκολο να διατηρήσετε όλα τα έργα σας οργανωμένα και σε καλό δρόμο. Θα φθάσατε κάποια στιγμή σε σημείο όπου δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε τη δραστηριότητα, τη κατάσταση, τις ευθύνες, την αλληλεξάρτηση, τις εγκρίσεις και τις μειώσεις με φύλλα υπολογισμού.

Η ενότητα Διαχείρισης Έργων της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών επιτρέπει την εύκολη ανασκόπηση ολόκληρης της διαδικασίας προμήθειας συνδυάζοντας όλα τα ορόσημα, τα έγγραφα, τους εμπλεκόμενους χρήστες και τις δραστηριότητες των αγοραστών σε μία συνεργατική πλατφόρμα (που ονομάζεται ‘Έργο’). Το έργο ενοποιεί και εξορθολογεί την επικοινωνία μεταξύ προμηθευτών και χρηστών σε καθορισμένες φάσεις της διαδικασίας προμηθειών: πληροφόρηση, ανάλυση, διαπραγμάτευση, και κλείσιμο του έργου.

Λειτουργικά Χαρακτηριστικά
 • Ολοκληρωμένη προβολή έργου συμπεριλαμβανομένης της στρατηγικής και των κινδύνων που εντοπίστηκαν
 • Προβολή προμηθευτών στους οποίους ανατέθηκε μέρος του έργου ή το στάδιο στο οποίο απορρίφθηκαν
 • Ημερολόγιο οροσήμων – προβλεπόμενων και πραγματικών
 • Άμεση πρόσβαση σε συμβόλαια/συμφωνίες που προέκυψαν από το έργο
 • Χάρτης εμπλεκόμενων προμηθευτών
 • Κέντρο μηνυμάτων για τη διεξαγωγή και καταγραφή επικοινωνίας μεταξύ των μελών κάθε έργου
 • Ανάθεση καθηκόντων σε μέλη του έργου με αυτοματοποιημένα μηνύματα
 • Άμεση εξαγωγή αναφορών σε Excel
Κύρια Πλεονεκτήματα
 • Επίτευξη βέλτιστης ολοκλήρωσης έργων
 • Ταχύτατη ολοκλήρωση κύκλου παραγγελιών
 • Βελτίωση δια-τμηματικής συνεργασίας μέσω αυξημένης ορατότητας της εξέλιξης
 • Αυξημένη συμμόρφωση με τις εταιρικές διεργασίες και διαδικασίες
 • Οδικός χάρτης για εύκολη εφαρμογή

Ζητήστε να επικοινωνήσουμε για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες και να ζητήσετε μία ζωντανή επίδειξη της πλατφόρμας ηλεκτρονικών προμηθειών Επικοινωνία


Ποιοί μας Εμπιστεύονται

"Eίμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι από την διεξοδική ανάλυση και τις αποτελεσματικές προτάσεις που παρείχε η Actum και προτείνουμε χωρίς δισταγμό την υπηρεσία BCM για κάθε περίπτωση μείωσης λειτουργικού κόστους"

Δημήτριος Γρηγοριάδης
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Read more ...

Ο κόσμος του Procurement

Αντίστροφες Δημοπρασίες

Αντίστροφες Δημοπρασίες

Μία Διαφορετική Οπτική

Τι είναι οι αντίστροφες δημοπρασίες και πώς εφαρμόζονται;

Ανακαλύψτε τα οφέλη των αντίστροφων δημοπρασιών τόσο από την πλευρά των προμηθευτών όσο και από τη πλευρά των πελατών, μέσω ενός παραδείγματος στον κλάδο των γραφικών τεχνών.

Περισσότερα...

Επίκαιρα

Νέα Συνεργασία 
με ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

actum.gr news 202010 papadopoulou

Μια σταθερά της ελληνικής βιομηχανίας από το 1922, ηγέτιδα στο χώρο των μπισκότων.

Περισσότερα...

Χρειαζόσαστε έναν ισχυρό Διαπραγματευτή;

Διαθέτουμε τα κατάλληλα εργαλεία και έχουμε διαπραγματευτική εμπειρία σε δεκάδες κατηγορίες δαπανών με εθνικούς και διεθνείς προμηθευτές.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να βοηθήσουμε την εταιρίας σας να μεγιστοποιήσει το όφελος μειώνοντας τον απαιτούμενο χρόνο.

Είστε Προμηθευτής;

Θέλετε να έχετε πρόσβαση σε ζητήσεις που διαχειρίζεται η Actum για λογαριασμό πελατών της;

Διαβάστε εδώ τον οδηγό Προμηθευτών

Είμαστε υπερήφανοι που οι παρακάτω οργανισμοί είναι Στρατηγικοί Συνεργάτες μας

itbid logo
Cirtuo logo
Vesper logo
provalido logo
Prev Next

Cirtuo 
Strategic Software

actum.gr Cirtuo Video

Ολοκληρωμένο λογισμικό Στρατηγικής Προμηθειών

.
Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με MEL

actumgr_news_202311_mel.jpg

Η ΜΕΛ είναι η μεγαλύτερη εταιρία ανακύκλωσης χάρτου και παραγωγής χαρτονιού στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΖΕΝΙΘ

actumgr_news_202303_zenith.jpg

Η ΖeniΘ είναι ο πρώτος πανελλαδικό, ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας στη χώρα, με φυσικό αέριο και ρεύμα.  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ARI FOODS

actumgr_news_202302_arifoods.jpg

Η ARI Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων antipasti στην Ευρώπη.  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΟΜΙΛΟ EUROMEDICA

actumgr_news_202211_euromedica.jpg

Ο Όμιλος Euromedica διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...  

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

actumgr_news_202208_ecg.jpg

Η ΕΕΕΠ ασφαλίζει, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό   Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ

actumgr_news_202208_kritikos.jpg

Με περισσότερα από 400 καταστήματα, η ΚΡΗΤΙΚΟΣ δημιουργεί περιβάλλον φροντίδας για όλους.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

actumgr_news_202208_iktinos.jpg

Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του μαρμάρου.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

actum.gr news 202010 papadopoulou

Μια σταθερά της ελληνικής βιομηχανίας από το 1922, ηγέτιδα στο χώρο των μπισκότων.

Διαβάστε Περισσότερα