Ανάλυση & Πρόβλεψη Τιμών

Αξιόπιστη online ανάλυση και πρόβλεψη της αγοράς πρώτων υλών για κορυφαίες εταιρείες


Στις αγορές εμπορευμάτων, οι ετήσιες μεταβολές άνω του 20% είναι συνήθεις. Οι αστραπιαία μεταβαλλόμενες τιμές, απαιτούν κατανόηση των λόγων που οδηγούν σε αυτές τις αλλαγές. 

Κάθε επιχείρηση που είναι εκτεθειμένη στις αγορές εμπορευμάτων επιθυμεί να διασφαλίσει σταθερότητα του κόστους αγοράς ενώ ταυτόχρονα να εκμεταλλευτεί ευκαιρίες για μείωση του κόστους. Για να το επιτύχει αυτό αποτελεσματικά, είναι απαραίτητη η κατανόηση του μακροοικονομικού περιβάλλοντος, της έκθεσης κινδύνου, της δομής κόστους, των βασικών στοιχείων της αγοράς και των τάσεων των τιμών.

Κυρίως όμως η γνώση πρέπει να εφαρμοστεί με επιδεξιότητα για να δημιουργηθούν μειώσεις κόστους και να αποφευχθεί η απώλεια ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Η Actum σε στρατηγική συνεργασία με τη Kairos Commodities παρουσιάζει την ολοκληρωμένη λύση Τεχνογνωσίας Αγοράς Εμπορευμάτων.

 kairos logo

Η Kairos Commodities είναι πρωτοπόρος πάροχος τεχνογνωσίας αγοράς εμπορευμάτων και της διαχείρισης του κινδύνου τους. Οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω μίας online πλατφόρμας που ήδη υποστηρίζει πολλές επιχειρήσεις ανά τον κόσμο στην επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μέσω ανώτερης διαχείρισης των αγορών εμπορευμάτων. Η πλατφόρμα παρέχει στους πελάτες προηγμένα εργαλεία διαχείρισης κόστους και κινδύνων, μία ευρεία γκάμα πληροφοριών υψηλής αξίας και υψηλότατης πιστότητας προβλέψεις τιμών. Οι λύσεις της Kairos Commodities παρέχουν στους συνδρομητές τη δυνατότητα της άμεσης ενημέρωσης και προληπτικής δράσης στις αγορές εμπορευμάτων.

 

Πληροφόρηση Αγοράς (Market Intelligence)

Οι λανθασμένες αποφάσεις στην αγορά εμπορευμάτων μπορεί να περικόψουν τα περιθώρια κέρδους, να μειώσουν τις ταμειακές ροές και να προκαλέσουν ζημιά στις σχέσεις με προμηθευτές και πελάτες. Η κατανόηση των αγορών εμπορευμάτων επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις σχετικά με το χρόνο και τη ποσότητα των αγορών και να βελτιώνουν των διαπραγματεύσεων με προμηθευτές και πελάτες.

Η Kairos Commodities παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία για την ανάπτυξη ξεκάθαρης κατανόησης του μακροοικονομικού περιβάλλοντος καθώς και των βασικών στοιχείων σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αναλυτές της Kairos επιλέγουν και προετοιμάζουν δεδομένα από εκατοντάδες ανεξάρτητες πηγές. Οι συνδρομητές της πλατφόρμας έχουν πάντοτε πρόσβαση στις πλέον πρόσφατες διαθέσιμες πληροφορίες.

Τα αναλυτικά μοντέλα της Kairos Commodities μετακινούν τις διαπραγματεύσεις από την οπτική του πωλητή σε ισχυρά δεδομένα της εξέλιξης του κόστους. Παρουσιάζονται οι σχετικοί δείκτες που οδηγούν σε αλλαγές τιμών και επισημαίνονται οι υφιστάμενες τάσεις και οι μελλοντικές προσδοκίες.

Βασικά χαρακτηριστικά:

 • Ενημερωμένη ανάλυση αγορών
 • Επισκόπηση των σχετικών δεικτών
 • Διαδραστικά γραφήματα
 

Η Kairos Commodities παρέχει online πρόσβαση στην ανάλυση των αγορών ευρείας γκάμας εμπορευμάτων. Η ανάλυση περιλαμβάνει μία ενδελεχή μελέτη των στατιστικών παραγωγής και κατανάλωσης ενώ παρέχει μία επισκόπηση της δραστηριότητας των βασικών κλάδων που καταναλώνουν κάθε εμπόρευμα. Επιπρόσθετα, αναλύει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης, αποθεμάτων, παραγόντων κόστους, διακύμανσης, κερδοσκοπίας και εποχικότητας τιμών.

Όλες οι αναλύσεις παρουσιάζουν μία παγκόσμια επισκόπηση των τάσεων της αγοράς ενώ παρέχουν τοπικές πληροφορίες όπου αυτό είναι χρήσιμο. Οι αναλύσεις συνδυάζονται μέσω ανάλυσης παλινδρόμησης (regression analysis) που μελετά εάν τα τρέχοντα επίπεδα τιμών αντανακλούν τους βασικούς παράγοντες της αγοράς.

kairos

 

kairos

  kairos

 

Πρόβλεψη Τιμών (Price Forecast)

Η Kairos Commodities παρέχει προβλέψεις τιμών εμπορευμάτων βάσει μίας συλλογής εργαλείων και δεικτών που αναπτύχθηκαν ειδικά για την αντιμετώπιση της ανάγκης των επιχειρήσεων για εμπορεύματα. Ενώ πολλοί πάροχοι προβλέψεων τιμών τείνουν να δημοσιεύουν μηνιαία στιγμιότυπα, η Kairos παρακολουθεί διαρκώς την αγορά και παρέχει σχετική πληροφόρηση βάσει ολιστικής μελέτης της αγοράς.

Η υπηρεσία παρέχει προβλέψεις τιμών για ευρεία γκάμα εμπορευμάτων που περιλαμβάνει Μέταλλα, Ενέργεια, Πλαστικά, Τρόφιμα κ.α. ενώ αυξάνεται διαρκώς η κάλυψη περισσοτέρων.

Οι προβλέψεις βασίζονται σε εκτεταμένη ανάλυση που συνδυάζει ανάλυση του κύκλου της αγοράς, τεχνική ανάλυση και θεμελιώδη ανάλυση. Ο συνδυασμός αυτών των αναλυτικών μοντέλων οδηγεί στην ολιστική προσέγγιση η οποία μας επιτρέπει να παρέχουμε έγκυρες συμβουλές σχετικά με τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν στις αγορές των εμπορευμάτων.

Η μορφή αυτή επιτρέπει στους πελάτες της Kairos να παραμένουν ενημερωμένοι στις κύριες εξελίξεις της αγοράς, παρέχει πρώιμες προειδοποιήσεις επερχόμενων αλλαγών στις τιμές και ειδοποιεί τους χρήστες για το πότε είναι ώρα να αναλάβουν δράση.

Βασικά χαρακτηριστικά:
kairos
 • Στόχοι Tιμών
  Αφορούν της προσδοκίες της Kairos για τη μελλοντική ανάπτυξη της αγοράς. Παρέχονται εκτιμήσεις για την εξέλιξη και το χρόνο υλοποίησης των Στόχων Τιμών, παρέχοντας στους χρήστες ικανό χρόνο προετοιμασίας της κατάλληλης κίνησης.
 •  
  kairos
 • Δείκτης Tάσης
  Η υφιστάμενη τάση υποδεικνύει την άποψη της Kairos για τις τρέχουσες εξελίξεις τιμών ενός εμπορεύματος. Γίνεται διαχωρισμός μεταξύ βραχυπρόσθεσμων τάσεων (που διαρκούς λιγότερο από 6μηνο) και μακροπρόθεσμων τάσεων (διάρκειας άνω του ενός έτους).
 •  
  kairos
 • Σύσταση Aντιστάθμισης
  Η σύσταση αντιστάθμισης που κάνει η Kairos αποτελείται από ένα δείκτη που επισημαίνει ποιες ενέργειες πρέπει να αναλάβετε, επιπροσθέτως των ξεκάθαρων συστάσεων. Η σύσταση αντιστάθμισης δείχνει εάν είναι η στιγμή για τον τερματισμό, την αποφυγή, την επιθεώρηση ή την έναρξη μιας αντιστάθμισης. Επιπρόσθετα, παρέχεται σύσταση κατά τη διάρκεια της αντιστάθμισης και αντιμετωπίζονται ανεξάρτητα σκέψεις για αντιστάθμιση μέσω συμβολαίων ή χρηματοοικονομικών εργαλείων.
 •  
  kairos
 • Υπηρεσία Eιδοποιήσεων
  Παρέχεται η επιλογή αποστολής ειδοποιήσεων μέσω e-mail για αλλαγές σε εμπορεύματα που σας ενδιαφέρουν. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στους χρήστες να λαμβάνουν μία ειδοποίηση όταν η Kairos αλλάζει τον δείκτη τάσης ή τη σύσταση αντιστάθμισης για τα επιλεγμένα εμπορεύματα.  
 •  

  Εμπορεύματα που εξετάζονται:

  Metals
  • Aluminium
  • Alu Alloy
  • Copper
  • Nickel
  • Tin
  • Zinc
  Energy
  • Bunker Fuel
  • Coking Coal
  • Crude Oil
  • Electricity EEX
  • Electricity Nordpool Spot
  • Electricity Nordpool 202x
  • Electricity EEX
  • Natural Gas
  Grains & Oilseeds
  • Corn
  • Palm Oil
  • Rapeseed
  • Rice
  • Soybeans
  • Soybean Oil
  • Sunflower Seed
  • Wheat
  Softs
  • Cocoa
  • Coffee Arabica
  • Coffee Robusta
  • Cotton
  • Orange Juice
  • Potato
  • Sugar #11
  • Wood
  Steel
  • Cold Rolled Coil
  • Hot Dipped Galvanized
  • Hot Rolled Coil China
  • Hot Rolled Coil EU
  • Hot Rolled Coil US
  • Pig Iron
  • Scrap
  • Stainless
  • Structural Sections
  Plastics
  • ABS
  • PET
  • Polyethylene
  • Polypropylene
  • Polysterene
  • Rubber
  Animal Products
  • Beef
  • Broiler
  • Butter
  • Cod
  • Milk Powder SMP
  • Milk Powder WMP
  • Salmon
  Currencies & Freight
  • Container Rates
  • EUR/GBP
  • EUR/USD
  • GBR/USD
  • USD/CNY

   

  Δεδομένα Τιμών (Price Data)

  Για επιχειρήσεις που εκτίθενται στην αγορά ευμετάβλητων εμπορευμάτων, είναι επιτακτική η πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες τιμών για τα κύρια εμπορεύματά τους και τους παράγοντες της δομής του κόστους.

  Η Kairos Commodities παρέχει online πρόσβαση σε διαγράμματα που περιέχουν πληροφορίες τιμών για ευρεία γκάμα εμπορευμάτων. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μεταξύ εκατοντάδων τιμών εμπορευμάτων γεγονός που διασφαλίζει πως θα βρείτε ακριβώς το κατάλληλο τύπο εμπορεύματος που αναζητείτε. Δίδεται έτσι η δυνατότητα δημιουργίας συγκρίσεων τιμών μεταξύ περιοχών ή συγκρίσεων της τιμής του εμπορεύματος με τη πορεία των βασικών τμημάτων του κόστους του.

  Το online εργαλείο επιτρέπει στους χρήστες να επιλέξουν τις δικές τους ομάδες τιμών, να μετατρέψουν μονάδες και ισοτιμία και να δημιουργήσουν ένα γράφημα που περιέχει αυτά που ακριβώς χρειάζονται. Οι προχωρημένοι χρήστες μπορούν να ωφεληθούν από τη χρήση των τεχνικών δεικτών για να αναλύσουν τις τάσεις των τιμών.

  Το εργαλείο επιτρέπει επίσης στους χρήστες να υποβάλουν τα δικά τους δεδομένα τιμών και να τα συγκρίνουν με τις τιμές της αγοράς. Με αυτό το χαρακτηριστικό οι χρήστες μπορούν να αξιολογήσουν εύκολα τις τιμές των προμηθευτών τους έναντι των τιμών αγοράς.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Πρόσβαση σε δεδομένα τιμών για εκατοντάδες εμπορεύματα
  • Ανέβασμα δικών σας τιμών
  • Μετατροπή νομισμάτων
  • Μετατροπή μονάδων μέτρησης
  • Σύγκριση εξέλιξης
  • Προσθήκη τεχνικών δεικτών 
   

   kairos

   

  Κίνδυνος (Risk) 

  Το σύστημα της Kairos Commodities βοηθά στη διαχείριση της μεταβλητότητας των τιμών και μειώνει την έκθεση του χρηματοοικονομικού κινδύνου που συνδέεται με την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών. Επιτρέπει στους πελάτες να θέσουν προτεραιότητες στη συμμετοχή κάθε εμπορεύματος στον κίνδυνο και να εξομοιώσουν την επίδραση του σε νέα συμβόλαια αλλά και να αναγνωρίσουν πιθανές αντισταθμίσεις.

  Η διαχείριση του κινδύνου τιμών των εμπορευμάτων βελτιώνει τη συνολική κερδοφορία της επιχείρησης με τη πιθανή μείωση των γενικών τιμών που καταβάλλονται για την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Ποσοτικοποίηση έκθεσης
  • Εξομοίωση του αποτελέσματος αποφάσεων
  • Αναγνώριση πιθανών αντισταθμίσεων
   

   

  Αναφορές (Reporting

  Η λύση των αναφορών επιτρέπει στους χρήστες να συνδυάζουν περιεχόμενο από όλες τις λύσεις της Kairos Commodities. Με λίγα κλικ, οι συνδρομητές μπορούν να επιλέξουν το περιεχόμενο που επιθυμούν, να το οργανώσουν στη σωστή σειρά και να το εξάγουν σε PowerPoint ή pdf.

  Για οποιονδήποτε που δημιουργεί συχνά εσωτερικές αναφορές, η λύση αυτή μειώνει τον χρόνο που απαιτείται επιτρέποντας στους χρήστες να κατεβάσουν μία πλήρως ενημερωμένη έκδοση του περιεχομένου με μερικά κλικ.

  Βασικά χαρακτηριστικά:

  • Δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών
  • Εξαγωγή σε PowerPoint ή pdf
  • Προγραμματισμός παράδοσης μηνιαίων αναφορών μέσω email
   

  Ποιοί μας Εμπιστεύονται

  "Προσωπικά έμεινα εντυπωσιασμένος από την εκτεταμένη ανάλυση και τη διαύγεια της μελέτης και ευχαρίστως θα συνιστούσα την υπηρεσία BCM σε οποιαδήποτε επιχείρηση"

  Κωνσταντίνος Μανδάλτσης
  Διευθύνων Σύμβουλος

  Read more ...

  Ο κόσμος του Procurement

  Μείωση & Αποφυγή Κόστους

  Μείωση & Αποφυγή Κόστους

  Οι Βασικές Έννοιες

  Ανακαλύψτε τις ουσιαστικές διαφορές μεταξύ των δύο βασικών εννοιών κόστους και μάθετε πως να σχεδιάσετε τις κατάλληλες ενέργειες για κάθε περίπτωση.

  Περισσότερα...

  Επίκαιρα

  Cirtuo 
  Strategic Software

  actum.gr Cirtuo Video

  Ολοκληρωμένο λογισμικό Στρατηγικής Προμηθειών

  .

  Αποκτήστε τον πλήρη έλεγχο των Προμηθειών σας

  Κατέχουμε εξειδικευμένη τεχνογνωσία και γνωρίζουμε σε βάθος τις πρακτικές και τις διαδικασίες που εφαρμόζουν οι καλύτερες επιχειρήσεις ανά τον κόσμο.
  Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποκτήσετε έλεγχο και να αναβαθμίσετε την αποτελεσματικότητά της.

  Είστε Προμηθευτής;

  Θέλετε να έχετε πρόσβαση σε ζητήσεις που διαχειρίζεται η Actum για λογαριασμό πελατών της;

  Διαβάστε εδώ τον οδηγό Προμηθευτών

  Είμαστε υπερήφανοι που οι παρακάτω οργανισμοί είναι Στρατηγικοί Συνεργάτες μας

  itbid logo
  Cirtuo logo
  Vesper logo
  provalido logo
  Prev Next

  Cirtuo 
  Strategic Software

  actum.gr Cirtuo Video

  Ολοκληρωμένο λογισμικό Στρατηγικής Προμηθειών

  .
  Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με MEL

  actumgr_news_202311_mel.jpg

  Η ΜΕΛ είναι η μεγαλύτερη εταιρία ανακύκλωσης χάρτου και παραγωγής χαρτονιού στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

  Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με ΖΕΝΙΘ

  actumgr_news_202303_zenith.jpg

  Η ΖeniΘ είναι ο πρώτος πανελλαδικό, ολοκληρωμένος πάροχος ενέργειας στη χώρα, με φυσικό αέριο και ρεύμα.  

  Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με ARI FOODS

  actumgr_news_202302_arifoods.jpg

  Η ARI Α.Ε. είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής προϊόντων antipasti στην Ευρώπη.  

  Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με ΟΜΙΛΟ EUROMEDICA

  actumgr_news_202211_euromedica.jpg

  Ο Όμιλος Euromedica διαχειρίζεται ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας...  

  Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

  actumgr_news_202208_ecg.jpg

  Η ΕΕΕΠ ασφαλίζει, έναντι πολιτικών κινδύνων, τις επενδύσεις που πραγματοποιούν Έλληνες επιχειρηματίες στο εξωτερικό   Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με Super Market ΚΡΗΤΙΚΟΣ

  actumgr_news_202208_kritikos.jpg

  Με περισσότερα από 400 καταστήματα, η ΚΡΗΤΙΚΟΣ δημιουργεί περιβάλλον φροντίδας για όλους.

  Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ

  actumgr_news_202208_iktinos.jpg

  Η ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του μαρμάρου.

  Διαβάστε Περισσότερα

  Νέα Συνεργασία 
  με ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

  actum.gr news 202010 papadopoulou

  Μια σταθερά της ελληνικής βιομηχανίας από το 1922, ηγέτιδα στο χώρο των μπισκότων.

  Διαβάστε Περισσότερα