ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η χρήση του ιστότοπου www.actum.gr υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του ιστότοπου αυτού αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του ιστότοπου. Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης του ιστότοπου καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο www.actum.gr (στο εξής καλούμενο "Δικτυακός Τόπος") προορίζονται για γενική ενημέρωση. Καμία από αυτές δεν αποτελεί επαγγελματική συμβουλή και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την επαγγελματική συμβουλή. Οι χρήστες, για συγκεκριμένες ανάγκες, θα πρέπει να έρχονται σε επαφή με την Actum, η οποία και θα τους υποδείξει το εξειδικευμένο, ανάλογα με την περίπτωση, στέλεχος της στο οποίο και θα απευθυνθούν.


ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Η Actum δεν ευθύνεται υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων άγνοιας και αμέλειας, για άμεσες, έμμεσες, συμπτωματικές, ειδικές, εξέχουσες ή οποιασδήποτε άλλης μορφής ζημίες υποστεί ο χρήστης του Δικτυακού Τόπου.


ΣΥΝΔΕΣΗ/ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ

Ορισμένοι δεσμοί (links) στο Δικτυακό Τόπο οδηγούν σε δικτυακούς τόπους που διατηρούνται από τρίτους, επάνω στους οποίους η Actum δεν διαθέτει κανένα έλεγχο. Η Actum παρέχει τους δεσμούς σε δικτυακούς τόπους τρίτων μόνο για διευκόλυνση των χρηστών και δεν εγκρίνει απαραίτητα το περιεχόμενο αυτών των δικτυακών τόπων ή τις πληροφορίες, υλικό, προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται ή είναι προσβάσιμες μέσω αυτών των δικτυακών τόπων, ούτε εγγυάται για την ακρίβεια ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηριστικό τους. Ο κίνδυνος από την πρόσβαση και χρήση των δικτυακών αυτών τόπων, συμπεριλαμβανομένων ανάμεσα σε άλλα και των πληροφοριών, υλικού, προϊόντων και υπηρεσιών που περιέχουν, βαρύνει αποκλειστικά και σε ολόκληρο το χρήστη. Επιπλέον, η Actum δεν ελέγχει την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων που ακολουθείται από τους παραπάνω δικτυακούς τόπους.


ΕΥΘΥΝΗ

Με δεδομένη την καθολικά επικρατούσα κατάσταση στις διαδικασίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας, η Actum δεν εγγυάται ότι ο Δικτυακός Τόπος θα είναι αδιάλειπτος, χωρίς καθυστερήσεις, χωρίς σφάλματα, χωρίς παραλείψεις, χωρίς ιούς ή άλλα βλαβερά στοιχεία. Τα περιεχόμενα του Δικτυακού Τόπου παρέχονται "όπως ακριβώς είναι", χωρίς εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή συνεπαγόμενες, για την ακρίβεια, την εγκυρότητα, την επικαιρότητα, την πληρότητα, την απόδοση, την εμπορευσιμότητα ή την καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό.


ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η Actum διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου αναφέρεται διαφορετικά, όλου του περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου. Για το λόγο αυτό είναι παράνομη η αντιγραφή ή αναπαραγωγή ή αναδημοσίευση με οποιοδήποτε τρόπο μέρους ή του συνόλου του περιεχομένου (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, των γραφικών και του προγραμματιστικού κώδικα) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Actum, η οποία και επιφυλάσσεται για την άσκηση δίωξης έναντι τυχόν παραβατών.


ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ιστότοπου, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Actum και του επισκέπτη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι ο επισκέπτης του ιστότοπου συναινεί να υπάγονται, οι τυχόν απαιτήσεις, διαφωνίες ή άλλες αντιπαραθέσεις που αφορούν ή προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του ιστότοπου από αυτόν, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης.


Ποιοί μας Εμπιστεύονται

"Η ανάλυση των δαπανών, οι διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές και οι προτάσεις σας ήταν στο σύνολό τους προσεγμένες, εξαιρετικά θεμελιωμένες και αποτελεσματικές"

Άρης Σκεπετάρης
Διοικητικός Διευθυντής

Read more ...

Ο κόσμος του Procurement

actum.gr kb wp003 bench intro

Benchmarking
 

Μία επιτυχημένη διαδικασία μείωσης λειτουργικού κόστους

Τι είναι benchmarking και ποια η εφαρμογή του; Ποιο το όφελος από τη χρήση της διαδικασίας του benchmarking; Ο οδηγός αυτός παρουσιάζει το πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί το benchmarking για μια αποτελεσματική πορεία μέσω της μείωσης των λειτουργικών δαπανών μιας επιχείρησης.

Περισσότερα...

Επίκαιρα

Νέα Συνεργασία 
με ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

actum.gr news 202010 papadopoulou

Μια σταθερά της ελληνικής βιομηχανίας από το 1922, ηγέτιδα στο χώρο των μπισκότων.

Περισσότερα...

Θέλετε Μείωση των Λειτουργικών Δαπανών;

Από το 2005 διαχειριζόμαστε λειτουργικές δαπάνες επιχειρήσεων σε κάθε κλάδο επιτρέποντας στα στελέχη των προμηθειών να εστιάσουν στις κρίσιμες δαπάνες.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε πως μπορούμε να σας απαλλάξουμε από το διαχειριστικό κόστος μεγιστοποιώντας το αποτέλεσμα.

Είστε Προμηθευτής;

Θέλετε να έχετε πρόσβαση σε ζητήσεις που διαχειρίζεται η Actum για λογαριασμό πελατών της;

Διαβάστε εδώ τον οδηγό Προμηθευτών

Είμαστε υπερήφανοι που οι παρακάτω οργανισμοί είναι Στρατηγικοί Συνεργάτες μας

itbid logo
kairos logo
Cirtuo logo
Flow and Ebb logo
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
Prev Next

Νέα Συνεργασία 
με ΕΛΑΣΤΡΟΝ

actum.gr news 201901 elastron

Η ΕΛΑΣΤΡΟΝ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εταιρίες χαλυβουργικών προϊόντων στην Ελλάδα.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

actum.gr news 202010 papadopoulou

Μια σταθερά της ελληνικής βιομηχανίας από το 1922, ηγέτιδα στο χώρο των μπισκότων.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Ανάθεση Έργου
από την Almi

actum.gr news 201706 almi

Η Almi δημιουργεί ορεκτικά Ελληνικής φύσης άριστης ποιότητας

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με ΒΙΚΟΣ

actum.gr news 201809 vikos

Η ΒΙΚΟΣ αποτελεί μία από τις πλέον γνωστές και καταξιωμένες εταιρείες στο χώρο της εμφιάλωσης.

Διαβάστε Περισσότερα

Νέα Συνεργασία 
με Frigoglass

actum.gr news 201809 frigoglass

Η Frigoglass είναι στρατηγικός εταίρος των κορυφαίων εταιρειών αναψυκτικών και ποτών στον κόσμο

Διαβάστε Περισσότερα

Επίδειξη Δημοπρασίας 
Πολλαπλών Κριτηρίων

Auction1

Δείτε τη δημιουργία και τη διεξαγωγή της στη πλατφόρμα ηλεκτρονικών προμηθειών της Actum

.
Διαβάστε Περισσότερα

Cirtuo 
Strategic Software

actum.gr Cirtuo Video

Ολοκληρωμένο λογισμικό Στρατηγικής Προμηθειών

.
Διαβάστε Περισσότερα

Νέο Whitepaper:
Αντίστροφες Δημοπρασίες

actum.gr news 201707 ReverseAuctions

Μία επιτυχημένη διαδικασία μείωσης λειτουργικού κόστους

Διαβάστε Περισσότερα

Νέο Whitepaper: 
Supplier Relationship Management

actum.gr news 201707 srm

Τι είναι SRM και πώς να το εφαρμόσετε στην επιχείρησή σας;

Διαβάστε Περισσότερα